Futurum | Agrobiotechnologia | Biorafinacja
O firmie
futurum.biz.pl
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FUTURUM" Spółka z o.o. powstało w kwietniu 1991 roku w Częstochowie.
Założycielami Przedsiębiorstwa są:

- Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie;
- Zarząd Główny Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie;
- osoby fizyczne związane z tymi Towarzystwami będącymi fachowcami w takich dziedzinach jak ekonomia, logistyka, chemia, biotechnologia, rzeczoznawcy majątkowi


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FUTURUM" Sp. z o.o., którego celem przewodnim jest opracowanie i realizacja wdrożeń innowacyjnych w takich dziedzinach jak chemia i biotechnologia. Przedsiębiorstwo posiada w swoim dorobku zgłoszenia patentowe, w których jest jednych ze współwłaścicieli.

Przedsiębiorstwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000216449 Sad Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy

Kapitał zakładowy Spółki - 84 000,00 zł opłacony w całości
Przedruk artykułów znajdujących się w serwisie za podaniem źródła! Copyright © 2008-2024 Futurum Sp. z o.o.
Futurum Sp. z o.o. :: ul. Nałkowskiej 3, 42-200 Częstochowa :: Tel.: +48 34 322 53 77 ::
NIP 573-030-20-87 :: KRS 0000216449 :: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydziału Gospodarczego KRS :: Kapitał zakładowy 84.000,- PLN
Wykonanie strony: Brewka.pl