Futurum | Agrobiotechnologia | Biorafinacja
futurum.biz.pl
Strona główna
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FUTURUM" Spółka z o.o. w Częstochowie powstało w kwietniu 1991 roku i jest wpisane przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000216449.

Założycielami Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "FUTURUM" Spółka z o.o. w Częstochowie są:

- Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie;
- Zarząd Główny Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie;
- Grupa wysokiej klasy specjalistów zajmujących się ekonomią, organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz zagadnieniami ochrony środowiska z okręgu częstochowskiego.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w:
1. a) działalności doradczej z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  b) szacowaniu wartości nieruchomości i ich części;
  c) szacowaniu wartości rzeczy ruchomych;
2. Gospodarce odpadami przemysłowymi
3. Biochemii i chemii żywności (nowa dziedzina).
Przedruk artykułów znajdujących się w serwisie za podaniem źródła! Copyright © 2008-2024 Futurum Sp. z o.o.
Futurum Sp. z o.o. :: ul. Nałkowskiej 3, 42-200 Częstochowa :: Tel.: +48 34 322 53 77 ::
NIP 573-030-20-87 :: KRS 0000216449 :: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydziału Gospodarczego KRS :: Kapitał zakładowy 84.000,- PLN
Wykonanie strony: Brewka.pl